הפרת הסדרי ראיה

הפרת הסדרי ראיה

כאשר שני הוריו של קטין, אשר אינם מתגוררים יחדיו ו/או גרושים, אינם מצליחים להסדיר ביניהם את האופן שבו יחונך ויגדל הילד, הרי שאז יהיה צורך בהכרעה משפטית. כלומר, יהיה צורך בהסדרת המפגשים של הילדים המשותפים עם השניים. כאמור, הכרעה זו יכולה להיות באמצעות הכרעה משפטית או באמצעות הסכמה. כמו בכל הסכם, גם את ההסכם הנ"ל ניתן להפר, אך כאשר מדובר בהסכם משמורת, להפרתו עשויות להתלוות (וכמעט תמיד תתלווינה) סנקציות משפטיות. בשים לב לאמור, במאמר שלפניכם/ן נסביר מהם הסדרי ראיה, אילו מקרים ייחשבו הפרה של הסדרי ראיה וכן נקדיש מספר מילים על הסנקציות בגין הפרה של הסדרי ראיה.

למען הסר ספק, נעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

מהם הסדרי ראיה:

הסדרי ראיה הינם הסכמים משפטיים, שבהם מוסדרים המפגשים בין ההורה שאינו מוגדר כמשמורן לבין ילדיו. נסביר:

ראשית, יש להסביר מהי משמורת: משמורת ילדים תיערך בעת פירוד, בבתיהם של שני הורים לילדים משותפים – במרבית המקרים, לאור גירושין בין הורים. אז, תתקבל הסכמה בין ההורים או יידון בבית המשפט, מי מבין ההורים יוגדר "הורה משמורן", כלומר – הורה אשר הילדים ישהו בביתו כדרך קבע. הורה זה יהיה אחראי באופן שוטף על הילדים ביום יום. ההורה השני, יוכל ליהנות מהסדרי ראיה.

שנית, יש להסביר מהו הסדר ראיה: באופן אידאלי, ייקבעו הסדרי הראייה בין שני ההורים, אשר יפרטו את כמות המפגשים, התדירות ולעיתים גם מיקום המפגשים בין ההורה שאינו משמורן, לילדיו. במידה וההורים לא מגיעים להסכמה (לרוב בשל ויכוח בנושא הילדים, בעת גירושין), יסדירו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, הסכמים מובנים. הסדרי ראיה "סטנדרטים" בישראל, עומדים על שני מפגשים שבועיים בשעות אחר הצהריים ושהות בסופי שבוע, אחת לשבועיים, לסירוגין. הסכמים המאפשרים לינה באותם ימים, ייחשבו כ"הסדרי ראיה מורחבים".

אגב, כיום, קיימת אפשרות ל"משמורת משותפת". משמורת זו מחלקת את זמנם של הילדים בין שני ההורים, כולל הסדרי מגורים אצל השניים. במילים אחרות – לילדים, אשר הוריהם מקיימים משמורת משותפת, יש בעצם שני בתים שונים וחדר בכל אחד מבתיהם של ההורים וכן זמן השהות בין הבתים מתחלק שווה בשווה.

באילו מקרים תחשב הפרה של הסדרי ראייה:

הסדרי הראיה מקבלים תוקף משפטי ולכן, הדין הקבוע בתוך ההסכם, חייב להתקיים על ידי כל אחד מהצדדים להסכם. הפרה הינה אי קיום של הכתוב בהסכם (כאשר הסיבות לכך רבות ומגוונות) על ידי כל אחד מהצדדים.

ההורה שחלים עליו הסדרי הראיה, יכול להפר את ההסדרים, בעת אי קיום או אי הקפדה על האמור בהסכם. לעיתים ינבע הדבר מאי קבלת האמור בהסכם ולעיתים מהסרת אחריות מילדיו של ההורה ולעיתים בשל אדישות וחוסר אחריות. גם ההורה המשמורן יכול להפר את ההסכם, על ידי ניסיון לשבש את קיום המפגשים, כאשר הילדים בחזקתו. דרך נוספת היא להשפיע על הילדים להירתע מהמפגשים עם ההורה שאינו משמורן, כדי לשבש את המפגשים.

סנקציות בגין הפרת הסדרי ראיה:

לכל אחד מהגורמים המשפיעים על הסדרי הראיה – יוטלו סנקציות שונות בעת ההפרה, אם בכלל. כאשר מדובר בהפרה וודאית ועקבית של ההסכמים, תתערב הערכאה המשפטית הרלוונטית לתיק וכפועל יוצא, תוכל להטיל סנקציות על המפר. הבה נציג סקירה בנושא:

במידה וההורה המשמורן יפר את הסדרי הראיה – בין אם על ידי מניעה ובין אם על ידי הסתת הילדים, לאחר בדיקת הנסיבות, תוכל הערכאה הדנה, להורות על סנקציות המחייבות ביצוע, כגון – להורות על הפחתת הסדרי הראיה ובמקרים חריגים להורות על העברת משמורת וזאת כאשר נראה, על סמך נסיבות העניין, כי הורה זה אינו פועל "לטובת הילד". זאת ועוד, הורה שמפר הסדרי ראיה בתכיפות – עשוי לשאת בקנסות על ידי בית המשפט, בשל אי ביצוע המפגשים, כ"פיצוי" על הזמנים שבהם הילדים היו אמורים להיות בחזקתו והנטל הכלכלי הוטל על ההורה השני.

סיכום:

ענייני משמורת ילדים הם רגישים מאוד, הואיל והם נוגעים בדבר היקר לנו ביותר. לכן, מאבקי משמורת שאינם מוסדרים בהסכמה, יכולים להיות מורכבים מאוד. המורכבות לא מסתיימת רק בשלב פסיקת המשמורת, אלא גם מאוחר יותר, כאשר בית המשפט צריך לשוב ולהתערב בנעשה בין ההורים.

לסיום – נזכיר כי על הפרת הסדרי ראיה, נלוות השלכות מהותיות, אשר משפיעות הן כלכלית, הן מעשית והן בטווח הרגשי, לטווח הארוך. לכן, בכל הנוגע לדיני נפשות ובפרט עיסוק בילדים, חשוב להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן