איזון משאבים

איזון משאבים

לא אחת, מגיעים למשרדנו אנשים המבקשים ללמוד על זכותם ברכוש המשותף שלהם, עם בן או בת זוגם. סוגיית חלוקת הרכוש במהלך חיי הנישואין וחלילה במהלך גירושין, היא סוגיה מורכבת, שכוללת היבטים רבים. לכן, במאמר שלהלן, מצאנו לנכון לאגד מספר שאלות נפוצות בנושא, כדי להשיב לשאלות שכיחות ולשתף אתכן/ם, הגולשים והגולשות, במידע מהותי.

נעיר, כי המאמר שלהלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם כך, יש לפנות לעורך דין משפחה.

איזה חוק מסדיר את חלוקת הרכוש?

הדין המסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג, בין אם לפני נישואין ובין אם לאחר נישואין וגירושין, הוא חוק הנקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). חוק זה קובע כיצד יחולק הרכוש בין בני זוג בעת גירושין. החוק קובע ברירת מחדל, שעליה נסביר בהמשך, באשר לאופן ואופי חלוקת הרכוש. זאת ועוד: חוק יחסי ממון גם קובע כיצד ניתן לסטות מברירת המחדל החוקית הקבועה בו. חוק יחסי ממון עוסק גם בחריגים לחלוקת הרכוש ובנושאים נוספים רבים.

כיצד נערכת חלוקת רכוש בין בני זוג לפי חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון קובע ברירת מחדל חוקית, לאופן שבו יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג. ברירת המחדל מכונה בחוק יחסי ממון "הסדר איזון משאבים". בהתאם להסדר איזון המשאבים, בעת גירושין או פקיעת נישואין או פרידה של בני זוג, יחולק כל הרכוש המשותף שלהם, באופן שווה. עם זאת, חוק יחסי ממון קובע מה מוגדר בתור רכוש משותף ואילו סוגים של רכוש לא ייכללו במסגרת חלוקת הרכוש.

ככלל, חוק יחסי ממון קובע כי "רכוש משותף" נחשב בתור כל סוג של רכוש, החל מתשלומי פנסיה ועד לחסכונות של בני הזוג. מנגד, חוק יחסי ממון קובע כי ישנם סוגי רכוש, שלא ייכללו במסגרת הסדר איזון המשאבים: רכוש שקיבל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה, קצבת זקנה וקצבת נכות. כלומר, סוגי הרכוש המוזכרים, לא ייכללו במסת הרכוש המשותף של בני הזוג, אשר תהיה ברת חלוקה.

האם אפשר להתנות על חלוקת הרכוש המשותף הקבועה בחוק יחסי ממון?

התשובה חיובית. חוק יחסי ממון קובע ברירת מחדל חוקית, אך זו ברירת מחדל שאפשר להתנות עליה. הדרך להתנות על הסדר איזון המשאבים, היא באמצעות עריכת הסכם ממון בין בני זוג. הסכם ממון הוא הסכם בכתב, שנערך בין בני זוג, בין אם לפני הנישואין ובין אם במהלך הנישואין. תכליתו של הסכם הממון, היא להסדיר את האופן שבו הרכוש המשותף של בני הזוג, יחולק בעת גירושין. כמו כן, תכליתו של הסכם הממון היא לקבוע ולהסדיר סוגים של רכוש שיישארו בחזקת כל בן זוג. באמצעות עריכת הסכם ממון, בני הזוג יכולים להסדיר את כל סוגיית הרכוש ומראש למנוע מחלוקות קשות בעתיד.

כיצד מעניקים להסכם ממון תוקף משפטי?

כדי שהסכם ממון יקבל תוקף חוקי, יש לאשר אותו בפני בית המשפט לענייני משפחה. לחלופין, אפשר לאשר אותו בפני נוטריון, במידה וההסכם נערך בין בני זוג לא נשואים.

האם אפשר לסטות מהסדר איזון המשאבים גם ללא הסכם ממון?

התשובה חיובית. נסביר: סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, קובע כי לבית המשפט לענייני משפחה, יש סמכות לסטות מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, במקרים חריגים ובהתחשב בשני תנאים: על בית המשפט לבחון את הכנסתם האישית של בני הזוג וכן את מסת הרכוש המשותף שלהם. עם זאת, חשוב לציין כי מעטים הם המקרים שבהם בית המשפט מצא לסטות מהסדר איזון המשאבים. לשם כך, יש להראות נסיבות מאוד מיוחדות, שלאורן זכאי צד אחד לזוגיות, למסת רכוש גבוהה יותר מהצד השני.

האם מומלץ לערוך הסכם ממון?

אנו סבורים שהתשובה חיובית. כעורכי דין משפחה, אנו נתקלים לעיתים רבות, במחלוקות קשות בין בני זוג, שנמשכות שנים לאחר הגירושין, בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף שלהם. אנו סבורים כי את אותן מחלוקות, על עוגמת הנפש והעלויות הנלוות להן, ניתן היה למנוע מראש, על ידי עריכת הסכם ממון. לכן, אנו תמיד ממליצים לערוך הסכם ממון.

לסיכום:

לרוב, סוגיות הנוגעות לחלוקת רכוש בין בני זוג, הן מורכבות למדי, הן מבחינה משפטית והן מבחינה רגשית. לכן, אנו ממליצים להיעזר בעורך דין משפחה בעל ניסיון.

השאר תגובה

דילוג לתוכן