אישה עגונה

אישה עגונה

המושג עגינות הוא מושג השאוב מההלכה היהודית, אשר משמעותו נוגעת לאישה שעקבות בעלה נעלמו, או לחלופין, לאישה אשר נחשבת נשואה, אך בעלה מסרב לתת לה גט לגירושין. כך או אחרת, עגינות היא סיטואציה שבה אישה אינה יכולה לקבל גט, מטעמים שונים. על פי ההלכה היהודית, על האישה העגונה חלות מספר מגבלות, שאותן נפרט במאמר זה. כמו כן, במאמר שלהלן, נבחן את המצבים שבהם אישה תחשב לאישה עגונה, נעמוד על ההבדל בין המושג "אישה עגונה" ל"אישה מסורבת גט" וכן נבחן האם נכון לומר ולתאר גבר, כעגון.

כל זאת – לידיעתכם ונוחיותכם, הגולשים והגולשות, כדלקמן:

עגינות לפי ההלכה היהודית:

למרבה הצער, אחת התופעות המוכרות לבתי הדין היהודיים בארץ ישראל, היא תופעת העגינות. המונח עגינות מתאר אישה נשואה שאינה יכולה לקבל גט מבעלה, דבר המונע ממנה להתחיל בחיים חדשים ולפתח מערכת יחסים חדשה. עגינות אישה יכולה לנבוע ממספר סיבות: האחת, היא כתוצאה מהיעדרות הבעל בשל עזיבת הארץ או כתוצאה מהיעלמות עקבותיו. לדוגמא, נפילתו של הנווט רון ארד בשבי וחוסר הידיעה מה עלה בגורלו, הותירה את אשתו עגונה. הסיבה השנייה, היא במידה והגבר חולה במחלה פיזית או נפשית וכתוצאה מכך הוא אינו כשיר משפטית, לתת לאשתו גט. המקרה השלישי, עוסק בסרבנות גט. על כך – בהמשך.

אישה עגונה או אישה מסורבת גט:

ההלכה היהודית קובעת כי במקרה של גירושין, הבעל ייתן גט לאשתו והאישה תקבל את הגט. לא מדובר רק בהוראה מהותית, אלא בטקס ממשי שנערך בבית הדין הרבני. לאחר הטקס, האישה מותרת לכל גבר. עם זאת, לא אחת אנו נתקלים במקרים שבהם הבעל מסרב לתת גט לאשתו ולכן האישה עדיין נחשבת בתור נשואה, לכל דבר ועניין.

במקרה שבו גבר מסרב לתת לאשתו גט, תוגדר האישה כ"מסורבת גט". מכאן, עולה הדמיון בין מסורבת גט לאישה עגונה, שכן, המגבלות החלות על אישה עגונה – חלות גם על מסורבת גט. אך ההבדל המהותי בין השתיים הוא, שאישה עגונה אינה מקבלת גט מבעלה בעקבות היעדרותו או אי כשירות משפטית. לעומת זאת, אישה מסורבת גט אינה מקבלת גט מבעלה, שאומנם נמצא אך אין לו כל מניעה למתן גט, מלבד סירובו לעשות זאת.

המגבלות החלות על אישה עגונה:

כאמור, על פי ההלכה היהודית, אישה עגונה תחשב עדיין כאישה נשואה כדת משה וישראל ולכן חלות עליה כל ההלכות הקיימות במוסד הנישואין. כלומר, היא עדיין נחשבת כאישה נשואה ואי לכך, חלות עליה מספר הגבלות על פי ההלכה היהודית: הראשונה היא האיסור להתחתן עם גבר אחר. במידה ואישה עגונה תפתח מערכת יחסים עם גבר אחר, אזי היא תחשב לנואפת. מגבלה נוספת החלה על אישה עגונה, היא איסור הבאת ילדים לעולם מגבר שאינו בעלה. להלכה היהודית יש חוקים ברורים ונוקשים לגבי הבאת ילד מחוץ למוסד הנישואין, שכן אישה יהודיה הנשואה כדת משה וישראל, אינה יכולה להביא לעולם ילד מגבר שאינו בעלה, מכיוון שהילד יחשב כממזר. סטאטוס הממזרות הוא אחד הסטטוסים הקשים והחמורים הקיימים בהלכה היהודית. על ילד שייחשב כממזר, יחולו הגבלות חמורות וקשות מנשוא, אשר ילוו אותו במשך כל חיו. לכן, אחת ההגבלות החלות על אישה עגונה, היא האיסור להביא ילד לעולם, כל עוד לא קיבלה גט.

עם זאת, לבית הדין הרבני יש סמכות לכפות גט, במקרים שבהם הבעל מסרב. בין היתר, בית הדין רשאי להטיל עליו קנסות, לשלול את רישיון הנהיגה שלו ואף להורות על מאסר מאחורי סורג ובריח.

גבר עגון – האומנם?

בניגוד לסברה רווחת, יש גם גברים עגונים, דהיינו – גברים שנשותיהן מסרבות לקבל גט. לגבי גברים, סרבנות גט היא אומנם תופעה קשה ולא נעימה, אך לכאורה, היא קלה יותר לגברים מאשר לנשים, שכן ניאוף גבר אינו נתפס כחמור כל כך, כמו ניאוף אישה. כמו כן, ישנם מקרים שבהם הבעל יכול לקבל היתר מבית הדין הרבני לשאת אישה שנייה, מבלי שהדבר יחשב לעבירה פלילית ועוד. סמכות בית הדין להטיל סנקציות, חלה כמובן גם כלפי נשים.

לסיכום,

ניתן להבחין ולומר, כי תופעת העגינות פוגעת במעמד האישה וזאת בשל העובדה כי בתי הדין פועלים על פי הדין העברי. עם זאת, עגינות אינה רק תופעה שנוגעת לנשים, אלא גם לגברים. כך או אחרת, מומלץ לפנות לעורך דין לענייני משפחה, על מנת לקבל ייעוץ והכוונה בנושא.

השאר תגובה

דילוג לתוכן