גירושין בעת היריון – מאפיינים

גירושין בעת היריון - מאפיינים

גירושין הם לא עסק קל, בוודאי שלא מבחינה רגשית ובטח שלא מבחינה כספית. אך גירושין, הם קשים עוד יותר, כאשר הם נעשים כאשר האישה בהיריון ואז, בוודאי שהתהליך יהיה ארוך ומורכב יותר וכן קשה יותר מבחינה רגשית.

לאור חשיבות הנושא, מצאנו לנכון לחבר את המאמר שלהלן, שבו נשיב על שאלות הנוגעות לגירושין בעת היריון וכל זאת – לידיעתכם/ן ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים, כדלקמן:

ככלל – מה יש להסדיר במסגרת הליך גירושין?

הליך גירושין, הוא בעצם כותרת למספר הליכים שיש לקיים או להסדיר, על מנת להבטיח את הגירושין וכפועל יוצא את הפרידה. תחילה, יש להסדיר את עצם הגירושין, אשר במדינת ישראל נערכים לפי הדין הדתי–אישי. לכן, כאשר מתגרשים, עושים כן באמצעות הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני.

במקביל, יש להסדיר עוד מספר נושאים: נושא אחד, הוא משמורת הילדים. בעת גירושין, יש להסדיר את השאלה: היכן ישהו הילדים ואיזה הורה יישא באחריות השוטפת לגידול הילדים. כמו כן, יש להסדיר את סוגיית המזונות. כלומר – את גובה המזונות שישולמו על ידי האב, לטובת כל אחד מילדיו. נושא אחרון שיש להסדיר, הוא חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג (לרבות – ניירות ערך, דירת מגורים ועוד).

מהי הסיבה העיקרית לגירושין בהיריון?

על סמך ניסיוננו בתור עורכי דין העוסקים בתחום דיני המשפחה, אנו יכולים לכתוב שגירושין בעת היריון, בדרך כלל נובעים משתי סיבות: האחת, היא הורמונלית. שינויים פיזיולוגים הנובעים באופן טבעי מהיריון, לעיתים גורמים לריבים רבים בקרב בני הזוג. כאשר הקשר בין בני הזוג היה רעוע עוד לפני ההיריון, אזי אותם שינויים יוצרים את הזרז לגירושין. הסיבה השנייה, נובעת מסיבות כלכליות. לא אחת, דווקא ההיריון והחשש יוצרים ומזרזים את הליך הגירושין, שכנראה היה מתרחש כך או אחרת. אך בסופו של דבר, על סמך ניסיוננו, נראה כי הסיבה העיקרית לגירושין בעת היריון, היא כאשר בני הזוג גם כך לא מסתדרים וההיריון הוא רק הגורם שמזרז את הגירושין.

האם בכלל אפשר להתגרש בתקופת היריון?

כאמור, גירושין ונישואין במדינת ישראל, נערכים מכוח הדין הדתי–אישי. כאשר מדובר ביהודים, הרי שעליהם לפנות לבית הדין הרבני, שהוא בית דין דתי. הדין המסדיר את הגירושין הוא הדין ההלכתי–יהודי, על כל המשתמע מכך. אין בהלכה היהודית איסור על גירושין בתקופת היריון. אין בוודאי איסור משפטי–אזרחי על גירושין בהיריון. עם זאת, קיימות מספר הגבלות הנוגעות לגירושין בתקופת היריון, אך הגבלות אלו הן מכוח הדין הדתי. אך כשמן, הן הגבלות ולא איסורים.

ההגבלה העיקרית על גירושין בתקופת היריון, היא הדרישה לתקופת ביניים, שבמסגרתה האישה תימנע מקיום יחסי אישות לאחר ההיריון וזאת כדי למנוע ספק ממזרות (ילד שמוכר בתור ממזר – הוא ילד שנולד כתוצאה מקיום יחסי אישות בין האישה לגבר אחר שהיא אינה נשואה לו). ההלכה עושה מאמצים רבים כדי למנוע ממזרות והכרה בממזרים. זו בעצם ההגבלה היחידה שקיימת. למען הסר ספק, מדובר בהגבלה עם היגיון רב, שבאה להגן על הילד שעתיד לבוא לעולם.

האם אפשר לחייב את האב בביצוע בדיקת אבהות בעת גירושין במהלך היריון?

כעיקרון, התשובה שלילית. לרוב, בית הדין הרבני ובוודאי שבית המשפט לענייני משפחה, יימנעו מלחייב את האב לבצע בדיקת רקמות (שהיא בעצם בדיקת אבהות) במהלך גירושין הנערכים בעת היריון. הסיבה לכך היא כפי שתיארנו במענה לשאלה הקודמת, החשש שאולי יתגלה כי הילד שעתיד להיוולד הוא ממזר.

מה הדין באשר למזונות בתקופת היריון?

מזונות הם תשלום המוטל על האב, מכוח הדין הדתי–אישי. אב חייב במזונות ילדיו באופן מוחלט, כאשר תכלית המזונות, היא להבטיח לילדיו קיום כלכלי הוגן והולם. במקביל, בעל עשוי להיות חייב במזונות אישה, שתכליתם להבטיח לאישה קיום כלכלי הולם, עד לרגע הגירושין. בתקופת היריון, כאשר מתקיים הליך גירושין, האב לא יחויב במזונות הילד שטרם נולד, הואיל והוא טרם נולד. עם זאת, ניתן לחייב את הבעל במזונות אישה, כדי להבטיח לה קיום כלכלי הולם, על אחת כמה וכמה בעת היריון.

לסיכום

גירושין במהלך היריון הם מהלך קשה מאוד מבחינה רגשית וכן מבחינה כלכלית. לכן, אנו סבורים כי כדאי מאוד להיעזר בעורך דין גירושין בעל ניסיון ורגישות, אשר יוכל לסייע לבני הזוג לעבור את התהליך בצורה קלה יותר. בפרט, אנו מציעים לבני זוג לגלות רגישות וסבלנות בעת גירושין במהלך היריון.

השאר תגובה

דילוג לתוכן