כיצד נערכת חלוקת רכוש בגירושין?

כיצד נערכת חלוקת רכוש בגירושין?

אחד הנושאים שמביאים בני זוג למחלוקות עזות במהלך הגירושין, הוא נושא חלוקת הרכוש. האופן שבו תימכר דירת המגורים, זכות בן או בת הזוג במוניטין העסקי וזכות בן הזוג או בת הזוג בקניין הרוחני, הן רק חלק מהמחלוקות הנידונות לא פעם בערכאות שיפוטיות, בכל הנוגע לחלוקת רכוש. מה חשוב לדעת לגבי חלוקת רכוש בגירושין? על כך, במאמר שלהלן.

איזה רכוש מתחלק בין בני הזוג?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"), הוא החוק אשר מסדיר את הדין בנוגע לאופן חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. חוק יחסי ממון קובע, כי "רכוש", לצורך חלוקתו והסדרתו בין בני הזוג, יוגדר בתור: קניין רוחני, קופות גמל, פנסיה, רכוש פיזי, פיצויי פרישה, מוניטין ועוד. חוק יחסי ממון מגדיר גם רכוש משותף בתור "כלל נכסי בני הזוג". כך שלמעשה, ההגדרה ל"רכוש" כוללת כל סוג של רכוש.

עם זאת, חוק יחסי ממון קובע מספר חריגים, הנוגעים לסוגי רכוש שלא יחולקו בין בני הזוג. מדובר בקצבאות המשולמות לאחד מבני הזוג, בין אם בשל אלמנות ובין אם בשל נכות. כמו כן, קצבת זקנה שמשולמת לאחד מבני הזוג, אינה נחשבת בתור "רכוש משותף". בנוסף, רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, או רכוש שאחד מבני הזוג קיבל במתנה במהלך הנישואין או בירושה, אינו נחשב בתור "רכוש משותף". גם רכוש שעליו הסכימו בני הזוג בכתב, כי לא יחולק, לא יילקח בחשבון, במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג.

מה הדין בנוגע לחלוקת רכוש?

עד כה הסברנו, איזה סוג של רכוש נלקח בחשבון בעת גירושין. עתה נסביר, כיצד נערכת חלוקת רכוש בין בני הזוג בעת פרידה. חוק יחסי ממון קובע, כי בעת פרידה, גירושין, הפקעת נישואין או מוות של אחד מבני הזוג, ייערך ביניהם "הסדר איזון משאבים". משמעות ההסדר היא, כי לוקחים בחשבון את כל נכסי בני הזוג ומחלקים שווה בשווה בין בני הזוג. כאמור, במסגרת האיזון, לא יילקח בחשבון סוג רכוש מסוים, כפי שתואר (לדוגמא: קצבת נכות). אולם עקרונית, חלוקת הרכוש בין בני הזוג נערכת באופן שווה.

חלוקת הרכוש השווה, הקבועה כברירת המחדל בחוק יחסי ממון, נועדה לשמר על מצבם של בני הזוג, ולערוך ביניהם חלוקה שוויונית ומאוזנת. ההנחה העומדת מאחורי חלוקת הרכוש השווה היא: שני בני הזוג תורמים באותה המידה להתפתחותו וחיזוקו של התא המשפחתי. ההנחה היא, שבמידה ובן זוג אחד מרוויח משכורת גבוהה יותר, אזי גם בן או בת הזוג השנייה, תומכים ביכולתו של בן הזוג לעבוד. על כן, הגישה הבסיסית היא גישה שוויונית.

האם מומלץ לחתום על הסכם ממון?

כאמור, רכוש שסיכמו בני הזוג שלא יחולק ביניהם בעת פרידה או גירושין, לא יילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים, בהתאם לחוק יחסי ממון. ההסכמה בכתב המוזכרת בחוק יחסי ממון, היא "הסכם ממון".

הסכם ממון הוא הסכם שנחתם בין בני זוג לקראת נישואין או במהלך נישואין, שתפקידו להסדיר את משטר הרכוש שיחול על בני הזוג, אשר עליו הם מסכימים. לרוב, במסגרת הסכם ממון, בני זוג קובעים איזה רכוש יהיה שייך לבן זוג אחד בעת גירושין ואיזה סוג רכוש יהיה שייך לבן זוג שני. כמו כן, במסגרת הסכם ממון, בני זוג יכולים להסכים גם על חלוקה נפרדת. למשל: שצד אחד ייהנה מנתח גדול יותר מחלוקת הרכוש ולהיפך.

הסכם ממון הוא הסכם שמראש חולק על הסדר איזון המשאבים. למעשה, האחרון מהווה ברירת מחדל חוקית. החריג לאותה ברירת מחדל, הוא הסכם הממון.

חשוב לציין, כי הסכם ממון צריך להיות מאושר בפני ערכאה שיפוטית. לא דיי בחתימה על הסכם ממון רק בין בני הזוג: יש להגישו לאישור בית המשפט לענייני משפחה. אנו סבורים, כי חתימה על הסכם ממון היא מהלך מחוכם מאוד, שכן מניסיוננו, הוא מונע מחלוקות רבות ולא נעימות במהלך פרידה.

לסיכום:

חלוקת רכוש בגירושין היא נושא מורכב: היא כוללת גם רגשות וגם כללים משפטיים "יבשים", שיישומם לא תמיד מביא לתוצאה הרצויה. לכן אנו סבורים, כי הדרך הנכונה ביותר להסדיר את סוגיית חלוקת הרכוש, היא לחתום על הסכם ממון. אם לא חתמתם עדיין על הסכם ממון, פנו עוד היום לעורך דין העוסק בדיני משפחה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן