מה תפקידו של טוען רבני?

טוען רבני

בתחום דיני המשפחה, בעל המקצוע המוכר והמוסמך, הוא עורך דין לענייני משפחה. עם זאת, בתחום הגירושין בפרט, ישנו שחקן נוסף וחשוב מאוד שלעיתים עשוי לסייע לצדדים המנהלים הליך גירושין בבית הדין הרבני. לאותו שחקן קוראים "טוען רבני".

מי הוא הטוען הרבני, מה תפקידו ומהן סמכויותיו? על כל אלו, נשיב במאמר שלהלן, שאותו חיברנו לידיעתכם\ן ונוחיותכן\ם הגולשים והגולשות, כדלקמן:

מי הוא הטוען הרבני?

בישראל, ענייני גירושין ונישואין בין יהודים, מוסדרים ונפסקים בהתאם להוראות הדין הדתי-אישי. בני זוג יהודים המבקשים להינשא או להתגרש , ייעשו כן בהתאם להלכה היהודית ולא על פי החוק האזרחי. למשל, כאשר בני זוג יהודים מבקשים להתגרש, עליהם להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג – 1953 (להלן: "חוק שיפוט בתי דין רבניים"), קובע בסעיף 3, כי נישואין וגירושין בין יהודים בארץ, ייערכו על פי דין תורה.

טוען רבני הוא בעל מקצוע, אשר כשיר ומוסמך לייצג צדדים המנהלים הליך משפטי בבית הדין הרבני, לרבות הליך גירושין. בבית הדין הרבני מתנהלים גם הליכים אזרחיים, במידה וקיימת הסכמה בין הצדדים. בנוסף – הכפפת הדין הדתי על ענייני נישואין וגירושין, מצריכה ידע ייחודי בתחום ההלכה היהודית ולכך מוסמכים הטוענים הרבנים.

טוענים רבניים הם בעלי מקצוע, אשר מקבלים הסמכה פורמאלית בתחום ההלכה היהודית והסמכתם קבועה על פי חוק. כמו כן, מוטלות עליהם מספר הגבלות וחובות, לרבות חובות מתחום האתיקה, כפי שגם נסביר בהמשך.

מה הדין לגבי טוענים רבניים?

טוען רבני הוא בעל מקצוע לכל דבר ועניין. בנוסף, טוענים רבניים רבים, הם עורכי דין במקצועם. אך טוען רבני לכשעצמו מוסמך לייצג צדדים רק בפני בית הדין הרבני, לרבות בית הדין הרבני הגדול. עם זאת, טוען רבני שהוא גם עורך דין, רשאי לייצג את לקוחותיו בפני כל ערכאה משפטית כדין.

סמכותם והסמכתם של טוענים רבניים מוגדרות בתקנות הנקראות "תקנות הטוענים הרבניים משנת 2001 (להלן: "התקנות")". טוען רבני, בהתאם לתקנות, מחויב בהסמכה תורנית, דהיינו – עליו ללמוד בישיבה תורנית בתקופה ארוכה מארבע שנים. לחלופין, טוען רבני יכול להיות מוסמך ככזה, גם אם למד במוסד חינוכי ייעודי במשך שלוש שנים ובכפוף לכך שקיבל תעודה המעידה על השכלה תורנית. כדי שאדם יוכל לעסוק כטוען רבני, עליו להיות מבוגר משמונה עשרה. טוען רבני מחויב בעבר פלילי נקי ללא קלון וכן עליו לקיים אורח חיים דתי-מסורתי.

עם זאת, עצם ההשכלה והגיל אינם מאפשרים אוטומטית קבלה של רישיון לעסוק בתור טוען רבני, שכן על מנת לקבל את הרישיון המיוחל, יש לקבל אישור של וועדה מיוחדת. וועדה זו מתמנית על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול. כמו כן, טוען רבני שקיבל רישיון לעבוד כטוען רבני, יקבל רישיון המוגבל לחמש שנים בלבד, כאשר הרישיון מתחדש בכל תקופה.

כללי האתיקה לטוענים רבניים

בדומה לעורכי דין, גם טוענים רבניים מחויבים לכללי אתיקה קפדניים מאוד, אשר תכליתם לשמור על רמה נאותה, כבוד מקצועי, הגינות ומסירות ללקוח. למשל, ישנם כללי אתיקה המחייבים טוענים רבניים לנהוג בדרך ארץ כלפי צדדים אחרים ולדווח דבר אמת. כמו כן, חל איסור על פרסום במדיות מסוימות על טוענים רבניים וכן על טוענים רבניים מוטלת החובה שלא לשדל לקוחות ועוד. טוען רבני המפר את הדין האתי אשר חל עליו, חשוף לעונשים כגון שלילת רישיון, קנס, נזיפה ועוד.

האם אישה יכולה לשמש כטוענת רבנית?

בעבר, נשים לא יכלו לכהן בתור טוענות רבניות, עד שבית המשפט העליון אמר את דברו בנושא ופסק כי אין למנוע מנשים לשמש כטוענות רבניות ויש לאפשר דרישות הסמכה שיתאימו גם לנשים – שכידוע אינן לומדות בישיבות.

האם כדאי להיעזר בטוען רבני?

התשובה חיובית. טוען רבני יכול לסייע רבות במסגרת הליכים המתנהלים בבית הדין הרבני, במיוחד במסגרת הליכי גירושין. ידע בתחום ההלכתי לא יסולא בפז במקרים כאלו ומצוי באמתחתם של טוענים רבניים.

לסיכום

טוענים רבנים הם בעלי מקצוע, אשר הסמכתם היא בייצוג בעלי דין בפני בית הדין הרבני. הסמכה של טוען רבני מצריכה לימוד והכרה הלכתית-דתית. על טוענים רבנים מוטלות הגבלות רבות, הן בכל הנוגע להסמכתם והן בכל הנוגע לכללי האתיקה. גם נשים יכולות לשמש בתור טוענות רבניות.

השאר תגובה

דילוג לתוכן