צו הרחקה

צו הרחקה

לא אחת פונים למשרדנו לקוחות מפוחדים, המבקשים שנסייע להם בהרחקת בן או בת זוג לשעבר, או קרוב משפחה, או "סתם" אדם המטריד אותם כדרך קבע. כדי להרחיק אדם המטריד אתכם ופוגע בשגרת חייכם, יש צורך לפנות לבית המשפט בבקשה להוציא צו הרחקה. כיצד עושים זאת? ומה החוקים הרלוונטיים לכך? על כל אלו נענה במאמר שאותו חיברנו לנוחיות הגולשים והגולשות, כדלקמן:

מהו צו הרחקה?

צו הרחקה, כשמו כן הוא, צו הניתן ע"י בית המשפט, שבמסגרתו קובע בית המשפט הגבלה על אדם מסוים מלפנות לאדם אחר, להיות בקרבתו, ליצור עמו קשר טלפוני או כל קשר עקיף. צו הרחקה הוא צו שיפוטי והפרה שלו היא גם עבירה פלילית נפרדת, כאשר למשטרה יש סמכות לעצור אדם אשר הפר צו הרחקה.

מהם החוקים המסדירים את האפשרות לקבל צו הרחקה?

צו הרחקה יכול להינתן בשני מישורים ומכוחם של שני חוקים שונים. החוק הראשון הוא החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991. חוק זה מתייחס לאפשרות להוציא צו הרחקה (ובלשון חוק זה – צו הגנה) כלפי בן משפחה, לדוגמא: בן או בת זוג, הורים, ילדים, אחים, סבים וסבתות ועוד. כלומר, החוק למניעת אלימות במשפחה מתייחס לאפשרות להוציא צווי הרחקה נגד בן משפחה.

ישנה גם אפשרות להוציא צו הרחקה נגד אדם המטריד או הפוגע בשגרת חייכם, מכוח חוק אחר הנקרא החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001. חוק זה מתייחס לאפשרות להוציא צו הרחקה (ובלשון חוק זה: צו למניעת הטרדה מאיימת) כלפי אנשים זרים, אך גם כלפי בני משפחה בעת הצורך.

מה ההבדל בין צו למניעת הטרדה מאיימת לבין צו הגנה?

צו למניעת הטרדה מאיימת הוא צו אשר ניתן ע"י בית המשפט, במקרים שבהם מבקש הצו טוען כי אדם אחר מטרידו, מאיים עליו וכן משבש בהתנהגותו את שגרת חייו של מבקש הצו. צו הגנה, מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, הוא צו אשר ניתן ע"י בית המשפט במקרים שבהם מקבל הצו, שהוא גם בן משפחה, נהג כלפיו באלימות, ביצע בו עבירת מין או אף כלא אותו שלא כדין, או במקרים שבהם קיים חשש שבן המשפחה מקבל הצו עשוי לנהוג כלפי מבקש הצו באלימות, או כאשר מקבל הצו נהג כלפי מבקש הצו באלימות מילולית והתעלל בו נפשית. כלומר, צו הרחקה, בהתאם לחוק למניעת הטרדה מאיימת, הוא צו שיכול להינתן כלפי כל אדם. צו הגנה – תכליתו להגן על מבקש הצו מפני בן משפחה ולכן הוא גם מוגדר בחוק נפרד ומיוחד.

בן זוגי תוקף אותי – האם אני יכולה להוציא צו הרחקה?

התשובה חיובית. במקרים כאלו ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או אף בית משפט אזרחי (בית משפט השלום) בבקשה למתן צו הגנה. במקרה כזה, יש להוכיח את אחת מהחלופות הנדרשות לצורך קבלת צו הגנה. כלומר: פגיעה פיזית קודמת, חשש לפגיעה פיזית עתידית או התעללות נפשית קודמת ותכופה.

מהו התוקף של צו הרחקה?

צו הרחקה שניתן מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, תקף למשך חצי שנה. עם זאת, לבית המשפט יש סמכות להורות על הארכת הצו למשך חצי שנה נוספת. במקרים חריגים מאוד ורק בהתקיים נימוקים מיוחדים, בית המשפט רשאי להאריך שוב את הצו לתקופה כוללת של שנתיים.

צו הרחקה שניתן מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, תקף במשך שלושה חודשים ובית המשפט יכול להאריך את תוקף הצו למשך חצי שנה. על פי נימוקים מיוחדים, יוכל בית המשפט להאריך מפעם לפעם את הצו לתקופה שלא תעלה בסך הכל על שנתיים.

השופט דחה את בקשתי למתן צו הרחקה – האם אני יכול לערער?

התשובה חיובית. בין אם התבקש צו הרחקה מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, או מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, מבקש הצו או מקבל הצו יכולים להגיש ערעור על החלטת בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי.

האם ניתן לקבל צו הרחקה במעמד צד אחד?

כן. בדרך כלל בית המשפט יורה על מתן צו הרחקה במעמד צד אחד לתקופה קצרה, עד אשר יתייצבו בפניו הצדדים לדיון. לאחר שמיעת הצדדים, יכול בית המשפט להורות על ביטול הצו, או הותרתו על כנו.

האם כדאי להיות מיוצג ע"י עורך דין במסגרת בקשה למתן צו הרחקה?

התשובה חיובית. אפשר להגיש לבדכם בקשה למתן צו הרחקה, מכוח שני החוקים שהזכרנו. אבל בדרך כלל מי שמבקש צו הרחקה, נסער ומעורב רגשית מידי, כדי לנהל את ההליך המשפטי הנוגע לקבלת צו ההרחקה בצורה ראויה ויעילה. לכן חשוב מאוד להיעזר במומחה, כלומר: לפנות לעורך דין.

תגיות:

השאר תגובה

דילוג לתוכן