צו ירושה

צו ירושה

דיני הירושה והצוואה הם מסוג התחומים המשפטיים, שבהם נתקל כל אזרח מן השורה, לפחות פעם אחת בחייו. מדובר בתחום משפטי שמעלה שאלות רבות, בין אם מסקרנות ובין אם מצורך מהותי. כדי להעניק לכם מידע מלא בתחום הירושות והצוואות, חיברנו את המאמר שלהלן:

איזה חוק מסדיר את דיני הירושות והצוואות?

החוק המסדיר את ענייני הירושה והצוואה במדינת ישראל הוא חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"). מדובר בחוק ארוך ומקיף, העוסק בצוואות, ירושות וניהול עיזבונות. בנוסף, החוק קובע מהי הדרך שבה ניתן לאשר ירושה או צוואה וכן מהם התנאים לכתיבת צוואה כחוק. חוק הירושה גם קובע מי הם היורשים עפ"י חוק, במקרים שבהם אדם לא כתב צוואה בימי חייו. חוק הירושה גם מסדיר את האופן שבו ניתן להסתייג מירושה או צוואה ועוד.

מהי ירושה?

כאשר אדם נפטר, יש שתי דרכים לחלק את רכושו, דהיינו: את עזבונו (בחוק הירושה, רכוש מכונה בתור "עיזבון"). הדרך האחת היא באמצעות צוואה, שלגביה נפרט בהמשך. הדרך השנייה היא בהיעדר צוואה. במקרה של היעדר צוואה, חוק הירושה קובע, מי היורשים עפ"י חוק. זאת, בניגוד לסיטואציה שבה אדם כותב צוואה ומכתיב מי יירש את עזבונו.

מי היורש על פי דין?

כאמור, בהיעדר צוואה שנכתבה ע"י מנוח, קובע חוק הירושה כי היורשים עפ"י דין, הם בן או בת זוגו של המנוח (בן הזוג יהיה זכאי למחצית מן העיזבון) וכן ילדיו של המנוח (שכולם יחד, יהיו זכאים למחצית מן העיזבון). במילים אחרות, ירושה עפ"י דין היא למעשה ברירת המחדל החוקית, אותה קובע חוק הירושה. הדרך לחלוק על אותה ברירת מחדל היא באמצעות כתיבת צוואה, כפי שנסביר להלן.

מהי צוואה?

כאמור, הדרך לחלוק על ההסדר הקבוע בחוק הירושה היא לכתוב צוואה. צוואה, מהלשון "ציווי", היא מסמך (או אמירה בעל פה), שבמסגרתה אדם מצווה מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו. במסגרת צוואה, אדם יכול להורות, כי כל עיזבונו יועבר לחבר קרוב, למשפחה רחוקה או ייתרם למוסד ציבורי או פרטי. אם אדם לא כותב צוואה, אזי העיזבון יחולק בין הילדים לבין בן או בת הזוג. במידה וצוואה נכתבה, אזי תגבור הוראת הצוואה.

צוואה יכולה להיכתב במספר דרכים:

צוואה בכתב: צוואה בכתב היא הצוואה השכיחה ביותר. לרוב, מדובר בצוואה שנכתבת ע"י המצווה בלבד. היא כוללת פירוט של רכושו ואת ההוראות לחלוקת העיזבון לאחר מותו. צוואה בכתב צריכה לכלול את חתימת המצווה וכן תאריך.

צוואה בפני רשות: אדם יכול למסור את צוואתו בפני רשות ציבורית, כלומר: בפני בית המשפט או בפני רשם הירושה. צוואה כזו אפשר להקריא בפני "פרוטוקול" או למסור צוואה בכתב למשמורת.

צוואה בעל פה: צוואה בעל פה יכולה להינתן, רק כאשר אדם מאמין כי הוא עתיד למות בזמן קרוב. צוואה בעל פה יכולה להינתן בפני שני עדים, אשר מחויבים ברישום של זיכרון דברים על הצוואה. לאחר מכן, על העדים לפנות לרשם הירושה ולמסור לו את פרטי זיכרון הדברים. במידה והמצווה לא נפטר בתוך חודש מהיום שבו נמסרה הצוואה בעל פה, אזי הצוואה תתבטל.

צוואה בפני עדים: צוואה בפני עדים היא צוואה בכתב, אך בשונה מצוואה בכתב, היא נעשית בפני עדים, אשר מוסיפים את שמם וחתימתם על הצוואה.

מהו צו קיום צוואה?

כאשר אדם שכתב צוואה נפטר, יש לקבל צו ירושה מרשם הירושה, על מנת לממש את הצוואה. לדוגמא: אם אדם נפטר והוריש את ביתו, אזי כדי לרשום בעלים חדשים לבית או למכור את הבית, יש צורך בצו קיום צוואה.

כדי לקבל צו קיום צוואה, יש להגיש את הצוואה לרשם הירושה. לאחר מכן, יש לפרסם במודעה בעיתון בעל תפוצה יומית, כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. הסיבה שבגינה מתפרסם דבר הצוואה: כדי לאפשר לצדדים שלישיים להגיש התנגדות לקיומה של הצוואה. אם לא הוגשה התנגדות, אזי יינתן צו קיום צוואה ואפשר יהיה לממשה.

אם הוגשה התנגדות לצוואה, רשם הירושה יעביר את הדיון בהתנגדות לידי בית המשפט לענייני משפחה. דוגמא להתנגדות: צד שלישי טוען, כי הצוואה נכתבה שלא כדין או בכפייה, כאשר נטען שישנה צוואה כפולה ועוד מגוון סיבות.

מהו צו ירושה?

בדומה לצו קיום צוואה, גם אם אדם לא כתב צוואה, יש לקבל צו ירושה. בנסיבות כאלו, ההליך זהה. פונים לרשם הירושה, ממתינים תקופת ביניים ואם לא מוגשת התנגדות לירושה, אזי ניתן לקבל צו.

לסיכום:

ענייני ירושות וצוואות מצריכים ידע והבנה משפטית, בין אם מדובר בכתיבת צוואה ובין אם מדובר בהגשת התנגדות לצוואה. לכן, בענייני ירושות וצוואות, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין העוסק בתחום המשפחה.

השאר תגובה

דילוג לתוכן